GEODEX . . geodezja i kartografia . . WROCŁAW


Numeryczny model 3D terenu - 72 km autostrady A-4Technologia opracowania przestrzennego modelu terenu do projektów komunikacyjnych
od pomiarów - po wizualizację 3D.

Widok pomierzonych punktów [x,y,z] powierzchni terenu,
stanowiących podstawę do budowy modelu przestrzennego.
<< Kliknij myszką w obrazek i obejrzyj szczegóły.
Połączone liniami punkty [x,y,z] powierzchni terenu, tworzą
szkielet - model krawędziowy, umożliwiający generowanie siatki 3D.
<< Kliknij myszką w obrazek i obejrzyj szczegóły.
dtm-siatka-3d
Siatka trójkątych płaszczyzn 3D odwzorowujących powierzchnię
terenu składa się w kompletny, przestrzenny model obiektu.
<< Kliknij myszką w obrazek i obejrzyj szczegóły.
dtm_model-3D
Uproszczona wizualizacja wykonana w wyniku obróbki graficznej
opracowanego powyżej modelu 3D terenu.
<< Kliknij myszką w obrazek i obejrzyj szczegóły.
Autostrada A-4 ... węzeł Budziszów[ WITRYNA W OPRACOWANIU ]