GIS. Systemy Informacji Przestrzennej

SIP dla środowiska AutoCAD -  mapa gospodarcza zakładu 

VOLVO Polska - opracowanie SIP w aplikacji autorskiej  GEODEX 2001 

Powyżej wybrano obiekt: BUDYNEK ( w tle ortofotomapa)

Okno informacyjne obiektu

Poniżej wybrany obiekt: odcinek WODOCIĄGU
Vita Polymers Poland - opracowanie SIP w aplikacji autorskiej GEODEX 2004 
Widok terenu opracowania na tle ortofotomapy 

Opcje wyboru warstw tematycznych mapy  Okno informacyjne obiektu
Poniżej wybrano obiekt: BUDYNEK   z opcją FOTO  ( symbol  kamery  wskazuje  miejsce  ekspozycji )

Poniżej wybrano obiekt w budynku: konstrukcja – pomost, z opcją FOTO
SIP w środowisku Microstation - mapa zasadnicza.

Mapa zakładu HUTMEN S.A. - pomiar i opracowanie w SIP m. Wrocławia: GEODEX 1999 Aplikacja WinMAPA Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.