GEODEX . . geodezja i kartografia . . WROCŁAW


[ STRONA W OPRACOWANIU ] 
Numeryczne modelowanie przestrzeni 3D

 

 

 

Technologia przestrzennego modelowania terenu:
 - pomiar topografii terenu,
 - geodezyjna inwentaryzacja lub przestrzenne opracowanie
 projektu architektonicznego  budowli, obiektów i instalacji przemysłowych,
 - wizualizacja 3D.

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


[ WITRYNA W OPRACOWANIU ]